En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DO RESPONSABLE

  • A titular desta páxina é María Xosé Silvar Fernández.
  • Con domicilio social en Lugar de Barrio, 15. 15198 Sueiro – Culleredo (A Coruña).
  • CIF: 46901054E
  • Email: info@ses.gal
  • Sendo a súa actividade social principal creación e difusión musical galega.

1.2 USO DO SITIO WEB

A web proporciona o acceso a informacións, servizos e datos (en diante, “os contidos”) propiedade de María Xosé Silvar Fernández. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web. María Xosé Silvar Fernández resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, asu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, María Xosé Silvar Fernández non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

1.3 CAPTURA DE INFORMACIÓN

Cookies de rastrexo, conforme ás seguintes regras:

– Navegación e Dirección IP: Ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á túa dirección IP, data e hora de acceso, o hipervínculo que lle ha reenviado a estas, o teu sistema operativo e o navegador utilizado. A Axencia Española de Protección de Datos considera o IP como dato de carácter persoal. Esta web non utilizará o IP para identificar aos seus usuarios, estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, para analizar tendencias, administrar o sitio, e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto. En ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros.

1.4 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

María Xosé Silvar Fernández por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de María Xosé Silvar Fernández ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente por María Xosé Silvar Fernández será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

1.5 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

María Xosé Silvar Fernández non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web, – o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos – así como pola transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

1.6 MODIFICACIÓNS

María Xosé Silvar Fernández resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

1.7. XENERALIDADES

María Xosé Silvar Fernández perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

1.8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

María Xosé Silvar Fernández poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas